เกจ์แก๊ส

พฤศจิกายน 30, 2022
เกจ์วัด Oxygen Gold

เกจ์วัด Oxygen Gold

เกจ์วัด Oxygen Gold ใช้สำหรับวัดแรงดัน Oxygen ที่ไหลเข้าออก แบบ2หน้าปัดที่ใช้สำหรับแสดงการไหลเข้าออกจากท่อลมมีลูกบิดปรับปริมาณการไหลออกได้  
แสดงสินค้า
พฤศจิกายน 30, 2022
เกจ์แก็ส Gold

เกจ์แก็ส Gold

เกจ์แก็ส Gold ใช้สำหรับวัดแรงดันแก๊ส LpG ที่ไหลเข้าออก แบบ2หน้าปัดที่ใช้สำหรับแสดงการไหลเข้าออกจากท่อแก๊สมีลูกบิดปรับปริมาณการไหลออกได้  
แสดงสินค้า
พฤศจิกายน 10, 2021
เกจ์ Oxygen CHAMP

เกจ์ Oxygen CHAMP

เกจ์ Oxygen CHAMP  
แสดงสินค้า
พฤศจิกายน 8, 2021
เกจ์แก๊ส LPG-IOX

เกจ์แก๊ส LPG-IOX

เกจ์แก๊ส LPG-IOX  
แสดงสินค้า
พฤศจิกายน 8, 2021
เกจ์แก๊ส LPG-KOJI

เกจ์แก๊ส LPG-KOJI

เกจ์แก๊ส LPG-KOJI  
แสดงสินค้า
พฤศจิกายน 8, 2021
เกจ์ลม GOLD

เกจ์ลม GOLD

เกจ์ลม GOLD  
แสดงสินค้า
พฤศจิกายน 8, 2021
เกจ์แก๊ส LPG-CHAMP

เกจ์แก๊ส LPG-CHAMP

เกจ์แก๊ส LPG-CHAMP  
แสดงสินค้า