พลาสติก/PVC

พฤศจิกายน 12, 2021
พลาสติก JU

พลาสติกใส ตรา JU

พลาสติกใส ตรา JU 54″*60 YJU สีทอง (มัด 10 ม้วน) 54″*40 YJU […]
แสดงสินค้า
พฤศจิกายน 12, 2021
พลาสติกใส ตรา ช้าง

พลาสติกใส ตรา ช้าง

พลาสติกใส ตรา ช้าง 54″*15 Y ช้าง AAY (มัด 10 ม้วน) 54″*20 […]
แสดงสินค้า
พฤศจิกายน 12, 2021
พลาสติก PE สีขาวและสีดำ ปก

พลาสติก PE สีขาวและสีดำ

พลาสติก PE สีขาวและสีดำ ขาว 3.60 M.**0.08*40 Y ขาว 3.60 M.**0.12*40 Y […]
แสดงสินค้า
พฤศจิกายน 9, 2021
พลาสติกใส ตรา JU 48 นิ้ว ปก

พลาสติกใส ตรา JU 48 นิ้ว

พลาสติกใส ตรา JU 48 นิ้ว 48*0.07*80 Y / 48*0.08*80 Y / 48*0.09*80 Y / […]
แสดงสินค้า
พฤศจิกายน 9, 2021
พลาสติกใส ตรา JU 72 นิ้ว ปก

พลาสติกใส ตรา JU 72 นิ้ว

พลาสติกใส ตรา JU 72 นิ้ว 72*0.10*40 Y / 72*0.16*40 Y (JU) (มัด 3 ม้วน) […]
แสดงสินค้า
พฤศจิกายน 9, 2021
พลาสติกใส ตรา JU 54 นิ้ว ปก

พลาสติกใส ตรา JU 54 นิ้ว

พลาสติกใส ตรา JU 54 นิ้ว 54″*60 YJU สีทอง (มัด 10 ม้วน) 54″ […]
แสดงสินค้า
กุมภาพันธ์ 27, 2021
กรวยน้ำ

กรวยน้ำ PVC 4” – 12″

กรวยน้ำ PVC ขนาด 4” – 12″ (โหล) 3″ 4″ 5& […]
แสดงสินค้า