Master Glove มาสเตอร์โกลฟ ถุงมือยางไนไตรอเนกประสงค์ สีม่วง

Master Glove มาสเตอร์โกลฟ ถุงมือยางไนไตรอเนกประสงค์ สีฟ้า ลายน้ำ
Master Glove มาสเตอร์โกลฟ ถุงมือยางไนไตรอเนกประสงค์ สีฟ้า
กุมภาพันธ์ 1, 2023
ถุงมือยางไนไตรอเนกประสงค์ Master Glove มาสเตอร์โกลฟ สีขาว ลายน้ำ
Master Glove มาสเตอร์โกลฟ ถุงมือยางไนไตรอเนกประสงค์ สีขาว
กุมภาพันธ์ 1, 2023

อุปกรณ์เซฟตี้/อุปกรณ์สนับสนุนความปลอดภัย

Master Glove มาสเตอร์โกลฟ ถุงมือยางไนไตรอเนกประสงค์ สีม่วง


เพิ่มเพื่อน

คำอธิบาย

  • ผลิตจากยางสังเคราะห์ไนไตร 100% ไม่ผสมไวนิล ทำให้ทนทานกว่า ป้องกันสารเคมีได้ดีกว่า ใช้ได้นานกว่า
  • ไม่มีแป้ง
  • สามารถป้องกันสารเคมีและน้ำมันได้ดี
  • บรรจุ 100 ชิ้นต่อกล่อง
  • งานทำความสะอาดที่สัมผัสสารเคมี เช่น ล้างห้องน้ำ, ขัดพื้น-งานพยาบาล งานห้องทดลอง

Master Glove มาสเตอร์โกลฟ ถุงมือยางไนไตรอเนกประสงค์ สีม่วง ลายน้ำ