เกจ์แก็ส Gold

ใบเกียงไม้พร้อมด้าม
ใบเกียงไม้พร้อมด้าม
พฤศจิกายน 30, 2022
เกจ์วัด Oxygen Gold
เกจ์วัด Oxygen Gold
พฤศจิกายน 30, 2022

อุปกรณ์อื่นๆ

เกจ์แก็ส Gold


เพิ่มเพื่อน

คำอธิบาย

  • เกจ์แก็ส Gold
  • ใช้สำหรับวัดแรงดันแก๊ส LpG ที่ไหลเข้าออก
  • แบบ2หน้าปัดที่ใช้สำหรับแสดงการไหลเข้าออกจากท่อแก๊สมีลูกบิดปรับปริมาณการไหลออกได้

 

เกจ์แก็ส Gold