เหล็กฉากรู

เหล็กฉากทำหิ้ง (กล่อง 24อัน)
เหล็กฉากทำหิ้ง (กล่อง 24อัน)
พฤศจิกายน 12, 2021
เหล็กสกัดหุ้มยาง ตราห่านทอง (3)
เหล็กสกัดหุ้มยาง ตรา ห่านทอง
พฤศจิกายน 12, 2021

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

เหล็กฉากรู


เพิ่มเพื่อน

คำอธิบาย

  • เหล็กฉากรู
  • ประกอบง่าย ไม่ต้องเชื่อม ไม่ต้องเจาะ ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
  • สะดวก รวดเร็ว ในการติดตั้ง และในการคลื่อนย้าย
  • มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มาก

 

เหล็กฉากรู เหล็กฉากรู เหล็กฉากรู เหล็กฉากรู