ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ GEMINI-55

ลวดเชื่อมมีเนียมไฟฟ้า ตราGemini (2 Kg)
ลวดเชื่อมมีเนียมไฟฟ้า ตรา Gemini AISI 12 (2 Kg)
พฤศจิกายน 12, 2021
ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ GEMINI-98
ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ GEMINI-98
พฤศจิกายน 12, 2021

ลวดเชื่อม

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ GEMINI-55


เพิ่มเพื่อน

คำอธิบาย

  • ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ GEMINI-55

 

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ GEMINI-55 ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ GEMINI-55