ลวดเชื่อมมีเนียมไฟฟ้า ตรา Gemini AISI 12 (2 Kg)

ลวดเชื่อมมิเนียมไฟฟ้า ตราHilco (2.5มม)(2 Kg)
ลวดเชื่อมมิเนียมไฟฟ้า ตราHilco (2.5มม)(2 Kg)
พฤศจิกายน 12, 2021
ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ GEMINI-55
ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ GEMINI-55
พฤศจิกายน 12, 2021

ลวดเชื่อม

ลวดเชื่อมมีเนียมไฟฟ้า ตรา Gemini AISI 12 (2 Kg)


เพิ่มเพื่อน

คำอธิบาย

  • ลวดเชื่อมมีเนียมไฟฟ้า ตรา Gemini AISI 12 (2 Kg)

 

ลวดเชื่อมมีเนียมไฟฟ้า ตราGemini (2 Kg)  ลวดเชื่อมมีเนียมไฟฟ้า ตราGemini (2 Kg)