ลวดเชื่อมมิเนียมไฟฟ้า ตราHilco (2.5มม)(2 Kg)

ลวดเชื่อมทังสเตน
ลวดเชื่อมทังสเตน
พฤศจิกายน 12, 2021
ลวดเชื่อมมีเนียมไฟฟ้า ตราGemini (2 Kg)
ลวดเชื่อมมีเนียมไฟฟ้า ตรา Gemini AISI 12 (2 Kg)
พฤศจิกายน 12, 2021

ลวดเชื่อม

ลวดเชื่อมมิเนียมไฟฟ้า ตราHilco (2.5มม)(2 Kg)


เพิ่มเพื่อน

คำอธิบาย

  • ลวดเชื่อมมิเนียมไฟฟ้า ตราHilco (2.5มม)(2 Kg)

 

ลวดเชื่อมมิเนียมไฟฟ้า ตราHilco (2.5มม)(2 Kg) ลวดเชื่อมมิเนียมไฟฟ้า ตราHilco (2.5มม)(2 Kg)