เกี่ยวกับเรา

บริษัท Universe of Equipment and Goods

บริษัท เอสทีเอ็ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและจัดจำหน่าย
เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงเครื่องมือวัด อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ
ตามความต้องการของลูกค้า จากผู้ผลิตในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ เช่น
OPTIMUM MADE IN GERMANY , FREJOTH MADE IN TAIWAN , ACCUWAY
MADE IN TAIWAN และเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกและความหลากหลายให้กับลูกค้า
ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายการทำธุรกิจออกไปสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอีก
หลากหลายชนิด ทั้งจาก สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ จีน

นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังให้บริการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรเก่า ที่มีสภาพดีจากประเทศญี่ปุ่น
และยินดีให้คำแนะนำการให้บริการด้านงานซ่อม งาน Retrofit สำหรับเครื่องจักรเก่า ทั้งเครื่องจักร
Manual และ CNC รวมถึงการให้บริการหลังการขาย เช่น การติดตั้งเครื่องจักรพร้อมใช้งาน การ
Training CNC รวมถึงเครื่องจักรต่าง ๆ งานฉีดพลาสติก งาน Jig & Fixture รับผลิตชิ้นงานตาม
แบบและตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานวิศวกรคุณภาพและเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย

จากการดำเนินงาน ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และเป็นธรรม ทางบริษัทต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นด้วยดีเสมอมา ซึ่งทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มี
โอกาศรับใช้และให้บริการลูกค้าทุกท่านต่อ ๆ ไปในอนาคต

ค่านิยามองค์กร

Integrity

มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ

Teamwork

มุ่งมั่นสามัคคี พัฒนาองค์กร

InovativeThinking

คิดค้น พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

Passion To Win

คิดแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างประสบการณ์