เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูนิเวอร์ส ออฟ อีควิปเมนท์แอนด์กู้ดส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย และขายส่ง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ ลวดเชื่อม อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์การเกษตร เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ตกแต่ง และอื่นๆ รวมกว่า 1,000 รายการ และมีสินค้าที่เราผลิตเองภายใต้ชื่อแบรนด์ JU และ STAR

จากประสบการณ์กว่า 22 ปี นับตั้งแต่วันแรก เราเริ่มมาจากร้านค้าเล็กๆ ที่ทำกันภายในครอบครัว จนถึงวันนี้ ที่มีบริษัท ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย โรงงาน กว่า 10,000 ราย ที่เป็นทั้งเพื่อน และคู่ค้าที่ดี ที่ไว้วางใจให้เราดูแลมาโดยตลอด

เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพ และบริการที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ ทางบริษัทต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นด้วยดีเสมอมา ซึ่งทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาศรับใช้และให้บริการลูกค้าทุกท่านต่อ ๆ ไปในอนาคต

จากการดำเนินงาน ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และเป็นธรรม ทางบริษัทต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นด้วยดีเสมอมา ซึ่งทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มี
โอกาศรับใช้และให้บริการลูกค้าทุกท่านต่อ ๆ ไปในอนาคต

ค่านิยามองค์กร

Integrity

มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ

Teamwork

มุ่งมั่นสามัคคี พัฒนาองค์กร

InovativeThinking

คิดค้น พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

Passion To Win

คิดแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างประสบการณ์